תא/2381 - תכנית פארק תעסוקה ונופש יד אליהו

תכנון: לרמן אדריכלים