פרויקט מתחם צפון מערב קרית שלום

תכנון: מנעד אדריכלים
שטח התכנית: כ-152 דונם
מס' יח"ד: 650 
הפרויקט כולל מסחר
מיקום: צפון מערב שכונת קרית שלום, סמוך לפארק החורשות, בית הספר לטע והבגנים הבוטנים