פרויקט מתחם החרש והאומן

תא/2902
תכנון: רמי גיל אדריכלים
שטח התכנית: כ-16 דונם