פרויקט מתחם אברבנאל - אילת

תא/ 3094
שטח התכנית: כ-7.2 דונם
תכנון: אדריכל גונן