תא/3501 - תפרי נווה צדק דרום

תכנון: מקום אדריכלות ובינוי ערים
שטח התכנית: כ-62 דונםפרויקטים רלוונטים: