תא/3671 - תוספת שטחי מסחר להיכל הספורט נוקיה

תכנון: אסף לרמן אדריכלים