תא/3850/מח - פרויקט רקנאטי 5-15, רמת אביב ג'

תכנון: אורי שטרית אדריכלים
שטח המתחם: 6.3 דונם