תא/ 3866 - תפרי נווה צדק צפון מזרחיים

יעוד: מגורים, ציבורי, מסחר ושצ"פים
מזמין: עיריית תל-אביב
היקף פרויקט: 38 דונם- כ-500 יח"ד + שטחי מסחר ושטחים ציבוריים


קצה שדרות רוטשילד- חיבור לנווה צדקכיכר עין גניםגבולות תכנית 3866

 


הדמיות ישנות:
 
 
 
 
 
ההדמיות באדיבות:
רחוב התלמי
 
החניון שבו יוקמו כיכר ומבנה ציבור