פרויקט מתחם כדורי

תא/3881
תכנון: פירשט מזור אדריכלים ומתכנני ערים
מיקום: המסגר 32א' / חומה ומגדל 25