תא/3950 - המובלעת בנחלת יצחק

תכנון: פטר קינן אדריכלים
יזם התכנית: הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו
שטח התכנית: כ-25 דונם מתוכם 18.5 ביעוד סחיר
גבולות התכנית: רח' עליית הנוער, רח' נחלת יצחק, מתחם תעש השלום, מתחם מגדלי תל אביב