תפרי נווה צדק - צפון מערב

תא/3966
גבולות התכנית: צפון: שבתאי דון יחייא | מערב: עין יעקב | דרום: שלוש | מערב: המרד