פרויקט יאפא - מתחם טוכולסקי יפו ג'

תא/3980
יזמים: "צברים ייזום פיתוח והשקעות בע"מ"
תכנון: פרייס אדריכלים 
תכנון פיתוח ונוף: איתן עדן 
יועץ בנייה ירוקה: E.S.D
כתובת: רח' טוכולסקי קורט 4-6, 7-9, 8-10
שטח התכנית: כ-7.5 דונם