תכנית התחדשות עירונית מתחם עמק ברכה איילון

תא/4007
תכנון: פרחי-צפריר אדריכלים
מיקום: יגאל אלון 14-147
שטח המתחם: כ-5 דונםהדמיית הפרויקט מתוך אתר העירייהכרונולוגיה וכתבות:


19/12/2013    נערך מפגש שיתוף ציבור בנושא
05/06/2013    דיון בועדת המשנה לתכנון ובניה