פרויקט מתחם החרש לה גוארדיה

תא/4086
תכנון: ישראדריכלים
יזמים: ויתניה בע"מ
שטח התכנית: כ-23 דונם