פרויקט מתחם החרש לה גוארדיה / מגדל ויתניה

תא/4086
תכנון: ישר אדריכלים
יזמים: ויתניה בע"מ
שטח התכנית: כ-23 דונם