תכנית תא/4092 - המסגר מזרח

צוות התכנון
מחלקת תכנון מזרח, עת"א
אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים
דגש הנדסת תנועה
יועצי שיצוף ציבור, אביב AMCG

גבולות המתחם
צפון - רח' יצחק שדה | מערב - רח' המסגר | דרום - רח' לה גוארדיה | מזרח - נתיבי איילון

כרונולוגיה וכתבות:

02/2015    כנס שיתוף ציבור

02/2014    כנס שיתוף בעלי עניין בקרקע

09/2013    וועדה מחוזית, אישור פרסום לפי סעיפים 77 ו-78