תכנית מתחם השומרון - התחנה המרכזית הישנה

תא/4321
תכנון: קייזר אדריכלים
שטח התכנית: כ-78 דונםגבולות המתחם:
צפון - רחוב הנגב
מזרח - רחוב סלומון ושדרות הר ציון 
דרום - רחוב הגדוד העברי 
מערב - רחוב מנחם בגיןכתבות:
15/07/2015    אושרה המכירה
28/06/2015    הזוכים במכרז
11/05/2015    כתבה