מתחם אכטמן

תא/מק/4322
כתובת: מנחם בגין 150-152


פרטים נוספים:

מנחם בגין 150    מגדל גזית ופז
מנחם בגין 152    מגדל מטרופולין - קרדן 2