תא/4408 - שכונת מנשיה

מיקום: מרחב מנשיה בין משולש הרחובות קויפמן ממערב, ברנט ממזרח ומסילת הרכבת הקלה המתוכננת מדרום
שטח התכנית: כ-107 דונם
תכנון: דרמן ורבקל אדריכלות | ברוידא מעוז אדריכלות נוף | מ.ת.ן הנדסת תנועה וחניה | טל אייל אדריכלות, שימור
יזם: ועדה מקומית לתכנון ובניה, תל אביב- יפו

כתבות וכרונולוגיה:


12/11/2014    דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה