פרויקט המשתלה מגרש 91 - וילנסקי משה 11

תא/4415
תכנון: יער אדריכלים