תכנית מתחם קרליך

תא/4512
תכנון: אלונים גורביץ' אדריכלים