תא/מק/9048 מעוז אביב

גבולות: צפון: מבצע קדש, מזרח: בני אפרים, מערב ודרום: תחום מסילת הרכבת ונתיבי איילון
תכנון: אדריכלית טולה עמיר עבור מחלקת תכנון צפון