פרויקט פינוי בינוי - מתחם דפנה

תכנון: ישר אדריכלים
נוף: י.כהן תכנון סביבה
תנועה: דגש הנדסה
ניהול פרויקט: וקסמן גובריןהדמיה: ישר אדריכליםכרונולוגיה וכתבות:

02/06/2020    מתחם דפנה

28/08/2019   מתחם דפנה

28/03/2017    כתבה

17/04/2016    אור ירוק לפרויקט


10/06/2014    כתבה

27/05/2013    הופקדה התכנית

03/2012    הוועדה המקומית החליטה להמליץ על הפקדת התכנית תוך הכנסת מספר שינויים

11/2010    דיון בועדה מקומית

11/08/2009    פינוי-בינוי
8/2010-8/2009    הליך שיתוף ציבור

12/2008    הכרזה
03/2008    אישור עקרוני של הועדה המקומית לקידום תכנית להתחדשות עירונית במתחם דפנה-ארלוזרוב