פרויקט מתחם סומייל / סומיל

תב"ע: תא/2988 - "מתחם סומייל" | תא/2988א "סמל דרום" | תא/2988ב "סמל צפון"
מתכנני התב"ע: יער אדריכלים
גבולות התכנית:
מדרום - ארלוזורוב
ממערב - אבן גבירול
מצפון - ז'בוטינסקי
ממזרח - בן סרוק

תכנית להקמת 4 מגדלי מגורים במתחם. אדריכלות: יער אדריכליםפרויקט אפריקה ישראל סומיילזכיה במקום ראשון בתחרות שערכה העירייה
הדמיית ההצעה שהוגשה לתחרות
כתבות:

07/01/2021    127 דירות במתחם סומייל נמכרו ב-652 מיליון שקל בחודש

31/03/2020    כתבה
13/02/2020    כתבה

24/03/2019    כתבה

07/02/2018    מכרז למגדל מגורים במתחם סומייל

09/11/2017    תוספת יח"ד במתחם סומייל

14/09/2016    אפריקה רכשה מקג"מ מגרש ב-140 מ'


27/03/2014    כתבה

23/07/2013    כתבה
05/02/2013    נדחתה עתירה
21/01/2013    נדחתה עתירה

20/02/2012    כתבה
15/02/2012    נדחו הערריםכרונולוגיה:

2020    החל מ-7.6 תחל הקמת מנהרה ברחוב בן סרוק

2012    ועדת הערר המחוזית דחתה עררים שהגישו בעלי קרקעות במתחם וסמוך לו 

2011    נערכה תחרות אדריכלים לתכנון מבנה משרדים חדש עבור עיריית ת"א

2007    אפריקה מגורים רוכשת את המתחם

2005    אושרה תכנית 2988

1962    הוצא לראשונה על ידי עיריית תל אביב צו פינוי למספר משפחות מתושבי הכפר

1948    תושבי סומייל נוטשים את בתיהם