פרויקט בניין משרדי העירייה במתחם סומייל

תא/4067
שטח התכנית: 8.147 דונםמבנה משרדים חדש עבור עיריית תל אביב
זכיה במקום ראשון בתחרות שערכה העירייה
הדמיית ההצעה שהוגשה לתחרות
ספטמבר 2018